top of page

Ofte stilte spørsmål

Kjøretimer

Bør jeg velge Automat eller Manuell? Å ta automatførerkort har blitt den nye normalen. Gjennom 2022 tok 72% automatførerkort på vår trafikkskole. På finn.no per januar 2023 er 79.6% av alle biler til salgs på finn.no automatbiler. 99% av alle nye biler solgt i 2022 er automatbiler. Det finnes likevel noen argumenter for a ta førerkort på manuell. Hvis du har valgt en yrkesfaglig utdanning er det fortsatt noen arbeidsgivere som har manuelle biler i bilparken sin. Noen avdelinger i forsvaret har fortsatt manuelle biler hvis du planlegger å bli vognfører. Ellers for å kunne kjøre eldre veteranbiler er de fleste av disse manuelt girede. Hvis du velger å ta automatførerkort trenger du kun å gjennomføre en førerprøve på manuelt gir ved en senere anledning hvis du skulle trenge dette. Du må ikke gjennomføre obligatorisk opplæring på nytt. Hvis du uansett vil ha manuelt førerkort og kun har automatbil hjemme så kjør så mye automatbil som mulig.

Hvorfor er manuell dyrere enn automat? Driftskostnadene og lærerlønnen er litt høyere.

Hvor mange kjøretimer trenger jeg? Hvor mange kjøretimer du trenger er veldig vanskelig å gi deg et klart svar på. Selv etter å ha gjennomført en kartleggingstime med deg kan vi kun gi deg et estimat på antall kjøretimer du trenger. Alt avhenger i din motivasjon for å lære, din kjøreerfaring, muligheter for kjøring privat og dine forutsetninger. Alle elever hos oss starter med en kartleggingstime. På denne timen blir elev kjent med både bilen og oss. Vi kjører i et miljø som er tilpasset elevens tidligere kjøreerfaring og kartlegger hva eleven er flink på, og hva eleven bør jobbe videre med. Gjennomsnitlig antal kjøretimer i 2022 var 15.9 timer utenom obligatorisk opplæring på manuelt førerkort og 11,3 på automat. Hvis du har kjørt mye bil hjemme (2000+) vil du mest sannsynlig ha færre timer enn gjennomsnittet.

Hvilke biler kjører dere? Vi har 2 manuelle og 3 automatbiler. Skoda Octavia og VW Golf som manuelle og VW T-ROC Huyndai Ioniq 5 og en VW Golf som automatbiler.

Hvordan får jeg tilgang til øvelseskjøringsrutene deres? De finner du på vår instagramprofil. Når du har hatt din første time eller gjennomført trafikalt grunnkurs så send oss en følgeforspørsel. Deretter ser vi om du er knyttet til vår skole og godkjenner da forspørselen. Hvis du har et annet profilnavn enn ditt opprinnelige så send oss en IG PM der du skriver profilnavn.

Kan foresatte være med i kjøretimene? Absolutt! Det ser vi på som veldig positivt.

Har dere kjøretimer etter kl 16.00 eller i helger? Vi har også kjøretimer etter kl 1600 selv om 07.00-16.00 er vår kjernetid. Vi kjører også noe på lørdager.

Hva er kravene for å kunne starte på trafikkskole? Du må ha gjennomført Trafikalt grunnkurs, fylt 16 år, og ha gyldig legitimasjon. Du kan heller ikke ha sperrefrist fra politiet.

Hvor mye må jeg kjøre før jeg er flink nok til å kjøre alene? Dette er veldig vanskelig å svare på. Fra første gang du kjører bil til du består førerprøven bør du ha kjørt minst 2000 km i variert trafikk og miljø. Dette må også skje over tid. Våre trafikkskolebiler har en gjennomsnittsfart gjennom våre arbeidsdager på ca 35 km/t. 2000:35 = Minimum 57 timer bil bør du ha kjørt for å ha den nødvendige minimumserfaringen. Dette tilsvarer ca en gang i uken i litt over 1 år. Vi anbefaler sterkt alle til å laste ned «Gjensidige øvelseskjøring» appen for å kunne loggføre kjørte kilometer.

Teori/førerprøve

Hva menes med å søke om førerkort? Før du kan ta teoriprøve så må du søke om førerkort. Du trenger ikke en godkjent søknad for å ta teorien, kun søke. https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/ Du må svare på noen spørsmål som relaterer til din helse og ditt syn. I noen tilfeller må du skaffe enten en legeattest eller optikker attest som må leveres til Trafikkstasjonen. Søknaden blir også automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Denne sjekkes også automatisk hver 4 måned på opptil 3 år.

Når burde jeg ta teoriprøven? For å avlegge teoriprøve må du være fyllt 17.5 år. Vi anbefaler å ta teoriprøven så fort som mulig etter dette. Teoriprøven gjennomføres som en flervalgsoppgave med 45 spørsmål der 7 er maks tillatte feil. Strykprosenten på teoriprøven på landsbasis er 40% så øv godt nok! Hvis du ikke består teoriprøven må du vente minst 14 dager før du kan avlegge en ny prøve. Vi anbefaler teoritentamen.no som læringsplatform.

Hvordan bestiller man førerprøve? For å kunne bestille føreprøve må søknad være ferdigbehandlet og godkjent. Teoriprøven må også være bestått. På Lillestrøm trafikkstasjon er det 12-16 uker ventetid. Trafikkstasjonen i Lillestrøm legger ut prøver Mandager før kl 12.00, onsdager før kl 12.00 og fredager før kl 12.00.
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/oppkjoring/ Førerprøver med tidligere datoer kan dukke opp sporadisk. Hvis en kandidat avbestiller sin førerprøve vil denne bli tilgjengelig for alle. Hvis dere skulle finne en oppkjøring som er tidligere enn den dere allerede har, så MÅ dere først kontakte trafikklærer for å sjekke om det passer med lærers timeplan og om det er realistisk at dere blir klare til den nye datoen. Vi er hjelpsomme med dette og en førerprøve vil prioriteres før f, eks vanlige kjøretimer.

Kan jeg få føreprøve et annet sted? Ja det kan du. Vi anbefaler stort sett Lillestrøm Trafikkstasjon. Det er veldig fordel å være kjent der du kjører. Vi gjennomfører også førerprøver på: Risløkka = 1 kjøretime ekstra Billingstad = 2 kjøretimer ekstra Drøbak = 3 kjøretimer ekstra
 Mysen = 3 kjøretimer ekstra
 Kongsvinger = 3 kjøretimer ekstra

Trafikalt grunnkurs

Hvor finner jeg øvelsesbeviset mitt? 
Trafikalt grunnkursbeviset finner her: vegvesen.no/dinside. Hvis du ikke finner beviset ditt eller at du ser deler av kurset ikke er registrert, ta kontakt med oss.

Har vi pauser underveis? De 3 første kveldene har vi 15 min pause ca halveis.

Hvor ofte tilbys kurset? 
Kurs på vår trafikkskole gjennomfører vi med mellom 4-6 ukers intervaller. Følg med under fanen trafikalt grunnkurs for ledige kurs.

Inneholder kurset praktisk kjøring? 
Kurset er teoretisk og eleven skal ikke kjøre bil. Tidligere kjørte elevene selv under delen Trafikant i mørket. Nå er de kun passasjerer.

Kan jeg ta kurset på nett? Nei det kan du ikke. Under coronapandemien, var det en midlertidig ordning som tillot at trafikalt grunnkurs skulle holdes digitalt. Denne ordningen ble innført i mars 2020 men det ble forlenget flere ganger. Siste forlengelse var til 31 desember 2020. Etter dette gikk trafikalt grunnkurs tilbake til å være et kurs som skulle gjennomføres fysisk.

Hva skjer hvis jeg ikke består kurset? For å få godkjent trafikalt grunnkurs, må eleven ha deltatt i alle timene som hører med til kurset. Hvis en elev har forfall fra deler av det, legges det til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere uten ekstra betaling. Hvis eleven har forfall vil vi ikke kunne godkjenne det før eleven har deltatt.

Hvor fort kan jeg starte med øvelseskjøring etter kurset?
 Vi registerer deltagelse på kurset med en gang etter kursslutt. Denne informasjonen får statens vegvesen umiddelbart. Dvs at du kan kjøre samme kveld. Hvis kurset er mellom 31.10 og 16.03 må du vente til trafikant i mørket er gjennomført.

Må du ha bevis når du er over 25 år?
 Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører privat eller med trafikkskole. Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

Hvor lenge er beviset gyldig? Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen. Mange trur trafikalt grunnkurs utgår etter 3 år. Dette gjelder varighet på bestått teoriprøve og IKKE Trafikalt grunnkurs

Har du andre spørsmål?
bottom of page